Aquasprite Theme Demo

Persahabatan & Kasih Sayang

11 March 2009 , Posted by Syaheed at Wednesday, March 11, 2009


1-Rasulullah s.a.w. pakai istilah sahabat. Sesetengah gerakan juga begitu. Terasa lebih halus, lebih mesra, lebih erat.

2- Imam Ghazali pun guna sahabat. Malah sahabat penting kerana ia merupakan salah satu dari cara mendapat taufik,setelah mendapat hidayah

3- Asas persahabatan: berpegang teguh kepada hukum Allah SWT:

4- Asas persahabatan ini terangkum dalam aqidah, syariat dan akhlak.
Tak mungkin persahabatan sebenar akan lahir kecuali mempelajari ketiga-tiga ilmu fardhu `ain ini.

5- Dari asas persahabatan ini, lahirlah keselarasan dan kesefahaman, bertunjangkan kepada iman dan taqwa serta ukhwah Islamiah.

(Berpegang teguhlah dengan tali Allah, dan janganlah kamu berpecah belah – Ali
Imran (3):103).

- Dari persahabatan sebegini sahajalah akan lahir kasih sayang sebenar.

i- Kasih sayang sahabat terhadap sahabat:

a- Rasulullah terhadap Sayyidina Abu Bakar: “Jika aku boleh mengambil manusia sebagai kekasih, nescaya aku mengambil Abu Bakar menjadi kekasihku, tetapi aku lebih cinta kepada Allah Yang Maha Tingg” (Hadith).

b- Sayyidina Abu Bakar terhadap Rasulullah: Semasa hijrah, Sayyidina Abu Bakar menahan patukan ular berbisa kerana tidak mahu mengejutkan Rasulullah s.a.w. yang sedang tidur di pangkuannya. Rasulullah terjaga kerana terkena airmata kesakitan Abu Bakar. Rasulullah mengeluarkan bias ular dengan mulut Baginda sendiri.

c- Sepupu Abu Jahm bin Huzaifah terhadap sahabat-sahabat lain – Dalam peperangan Yarmuk, beliau mengutamakan dua sahabat lain yang gering dan memerlukan air hingga ketiga-tiganya meninggal dunia.

sumber : Buletin Tarbiyah MMP

P/s : Sayangilah sahabat anda

~Berjuang,berjuang & terus berjuang~

Currently have 0 comments: